Avioliiton siunaaminen tulee kyseeseen silloin, kun itse vihkiminen on toimitettu siviilivihkimyksenä, mutta avioliitolle halutaan sen lisäksi kristillinen siunaus. Tilaisuudessa seurakunta myös rukoilee aviopuolisoiden puolesta.

Avioliitto voidaan siunata, vaikka molemmat täyttäisivät myös kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytykset.

Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa niillekin aviopareille, joista toinen ei kuulu kirkkoon (hänen suostumuksellaan) tai kumpikaan ei täytä kirkollisen avioliittoon vihkimisen rippikoulun käymisen edellytystä.