Diakoniatyön taloudellisen kriisiavun tavoitteena on asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen selvittäminen ja tukeminen. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen ja vastuunottamiseen omasta elämästään.

Avustusanomusta laadittaessa selvitetään asiakkaan taloudellinen tilanne. Sen selvittäminen edellyttää usein myös verkostotyötä. Avun hakijalta pyydetään suostumus siihen, että työntekijä saa ottaa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin.

Taloudellista apua myönnetään pääasiassa ruoka-apuna. Sitä voidaan myöntää maksusitoumuksella ruokakauppaan tai EU:n elintarvikkeina sekä hävikkiruokana. Rahaa ei lainata eikä sitä makseta asiakkaan tilille eikä anneta käteisenä. Avustusta ei myönnetä esimerkiksi sellaisiin perustarpeisiin, jotka kuuluvat lakisääteisesti sosiaalitoimen vastuulle. Taloudellista tukea hakevalta edellytetään, että hän on selvittänyt mahdollisuuden saada yhteiskunnan lainmukainen sosiaaliturva.

Avustuksen myöntämisen ratkaisee aina ihmisen yksilöllinen tilanne.