Nais- ja miesleskien vertaisryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa Kirkkokodilla tai muualla erikseen sovitussa paikassa. Kokoontumiset ovat vapaata yhdessäoloa. Ryhmät tekevät myös pieniä retkiä lähistölle ryhmäläisten toiveiden mukaan. Miehet kokoontuvat yleensä tiistaisin ja naiset keskiviikkoisin iltapäivällä.